/


Lasten vanhempien ja
ryhmän vastuuhenkilöiden omat

PELISÄÄNNÖT

Sammakot ry / Norppatoiminta

Seura ja ryhmä / joukkue

Olemme sopineet pelisäännöistä, joita me kaikki vanhemmat sekä ryhmän vastuuhenkilöt sitoudumme noudattamaan
ollessamme mukana lasten toiminnassa. Keskusteluissa olemme sopineet seuraavista asioista:

 • Miten varmistamme, että ryhmän kaikki lapset pääsevät tasavertaisesti osallistumaan toimintaan sekä harjoituksissa että kilpailuissa ?
 • Miten varmistamme lasten toiminnan leikinomaisuuden ?
 • Miten edistämme terveitä elämäntapoja omalla esimerkillämme (tupakka, nuuska, alkoholi, ...)

Kirjaa alla oleville riveille, mitä olette sopineet edellä mainituista asioista ja mitä muuta olette sopineet

 1. Turvallisuuden korostaminen matkoilla harjoituksiin, harjoituksissa ja seura toiminnassa sekä oikean asenteen saaminen turvallisuuteen. Kuri ja järjestys iloisessa hengessä.
 2. Kaikki ajoissa harjoituksiin.
 3. Päihteet eivät kuulu junioritoimintaan.
 4. Asiallinen kielenkäyttö sekä käytös (oma esimerkki). Saunajutut karsittava.
 5. Tasapuolisuuden sekä kaverihengen korostaminen harjoituksissa sekä kiusaamistapauksiin puuttuminen.
 6. Leikinomaisuus junnutoiminnassa.
 7. Yksilöllisten kykyjen huomioiminen.
 8. Tiedon kulku ohjaajien ja vanhempien välillä puolin ja toisin.
 9. Kannusta, älä lannista. Hyvän palautteen antaminen onnistumisissa.

Pelisäännöt ovat voimassa 17/01 2016 - 22/12 2016